E-Sinaps

Alzheimer ve Herpes Virüsleri Arasında İlişki Olabilir

21 Haziran’da Neuron dergisinde yayınlanan yeni makaleye göre Alzheimer ve Herpes virüsleri arasında bir ilişki olabilir.

Joel T. Dudley ve arkadaşları, yaptıkları kohort çalışmasında normal yaşlanan beyinler ve Alzheimer olan beyinleri karşılaştırdı. Normal yaşlanan beyinlerde normal yaygın viral patojenlerin izine rastlanırken Alzheimer olan beyinlerde normal yaşlanan beyinlere oranla daha fazla HHV-6A ve HHV-7 virüslerinin izine rastlandı. Bu da Herpes virüslerinin HHV-6A ve HHV-7 tiplerinin Alzheimer ile ilişkili olabileceğine dair bilgi vermiş oldu.

Yine bir Herpes virüsü ailesinden(herpesviridia) olan HSV-1 virüsü ile ilgili çalışma da Boston’daki Massachusetts General Hospital’da Rudolph Tanzi ve arkadaşları tarafından yapıldı. Yaptıkları çalışmada HSV-1 enjekte edilen farelerde A-beta plak birikimlerinin daha hızlı oluştuğunu keşfettiler.

Bu çalışmalara bakıldığında Herpes virüslerinin Alzheimer hastalığında etkisi olabilir. Ama çevrede bu kadar yaygın olan Herpes virüslerinin Alzheimer’ın tek nedeni olduğunu düşünmek yanlış olur. Üzerine daha çok çalışmalar yapılması gerekiyor.

Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki makale linklerini kullanabilirsiniz.

Yayınlar

Yorum yap